14.09.2012
Norsk-russiske atomkommisjonsmøte gjennomført
Det årlege norsk-russiske atomkommisjonsmøtet vart heldt i St.Petersburg, Russland, 13. september. Frå norsk side vart møtet leia av statssekretær Torgeir Larsen i Utanriksdepartementet og frå russisk side av Oleg Krjukov, direktør i det russiske atombyrået Rosatom. Statens strålevern ved blant anna direktør Ole Harbitz deltok på møtet.
Les mer

14.09.2012
Brukt kjernebrensel skal fjernes fra lagerskip
Det russiske lagerskipet «Lepse» har blitt brukt som lager for brukt kjernebrensel fra reaktorene til atomdrevne isbrytere. Brenslet er lagret under utilfredsstillende forhold, men nå skal brenslet fjernes og skipet hugges opp. Et viktig steg på veien er å få skipet trygt på land og klargjøre det for uttak av kjernebrensel.
Les mer


29.08.2012

StrålevernInfo om felles norsk-russisk tokt til Karahavet
StrålevernInfoen handler om det felles norsk-russisk tokt til områder i Karahavet hvor det tidligere er blitt dumpet brukt kjernebrensel og radioaktivt avfall. Toktet forlot Norge 29. august. Last den ned (pdf-fil).

22.08.2012
Norsk-russisk forskningstokt til områder for dumpet atomavfall i Karahavet
I slutten av august starter et norsk-russisk forskningstokt til Karahavet i Nordvest-Russland. Toktet går til områder som ble brukt som dumpingplass for brukt kjernebrensel og radioaktivt avfall helt frem til begynnelsen av 1990-tallet.
Les mer


16.5.2012
Uavhengig evaluering av prosjekt i atomhandligsplanen - opphugging av russiske atomubåter

I perioden 2003 til og med 2009 finansierte Norge opphugging av fire russiske atomubåter. Dette arbeidet har vært gjennom en uavhengig evaluering. Konklusjonen er at prosjektene har vært gode med tanke på beskyttelse av miljøet og er gjennomført i henhold til plan og budsjett.
Les mer.

8.2.2012
Status for atomsikkerhetssamarbeidet med Kola og Leningrad kjernekraftverk
Norge har siden 1993 deltatt i samarbeidsprosjekter med Russland for å bedre atomsikkerheten på Kola og Leningrad kjernekraftverk i Russland. Strålevernet besøkte de to kjernekraftverkene i 2011 og vurderte at prosjektene er gjennomført som planlagt og at det leverte utstyret er i regelmessig bruk.
Les mer

15.12.2011
Norsk-russisk møte om nytt kjernekraftverk

Det russiske atomenergibyrået Rosatom har besøkt Norge for å orientere om Russlands planer for bygging av et nytt kjernekraftverk i Kaliningrad.
Les mer.


21.11.2011
StrålevernInfo om samarbeidet mellom Strålevernet og Rostekhnadzor

Statens strålevern og strålesikkerhetsmyndigheten Rosteknadzor har hatt et samarbeid om forvaltnings- og tilsynspraksis ved demontering, fjerning og transport av radioaktive strontiumbatterier, og har utviklet en beredskapsrelatert forskrift til dette arbeidet. Les mer i StrålevernInfo: Cooperation between Norwegian and Russian Regulatory Authorities: NRPA and Rostechnadzor.

27.04.10
Handlingsplan for atomverksemd og miljø i nordområda
Regjeringa sin handlingsplan for atomverksemd og miljø i nordområda er den viktigaste styringsreiskapen til norske styresmakter i atomsikkerheitssamarbeidet Noreg har med Russland. Handlingsplanen vert leia og finansiert av Utanriksdepartementet. For gjennomføring av handlingsplanen er Statens strålevern fagdirektorat for UD.
Les meir.Stortingsmelding 11 ”Samarbeidet med Russland om atomvirksomhet og miljø i nordområdene”
Regjeringens handlingsplan: Atomsikkerhet og miljø i nordområdene