Nyhetsarkiv
Til pressekontakter

 

28.10.2011
Rapport om myndighetssamarbeid mellom Strålevernet og det russiske forsvarsdepartementet
Last ned rapporten: Enhancement of Regulatory Supervision of the nuclear legacy in northwest Russia: involving the military authorities.

30.09.2011
Arbeidet med å fjerne radioaktive strontiumbatteri i Østersjøen er avslutta
Les meir


29.06.2011
Ny StrålevernRapport - Progress Report on the Regulatory Cooperation Program between the Norwegian Radiation Protection Authority and the Federal Medical Biological Agency of Russia
Les mer

18.05.2011
11 millioner til norsk-britisk samarbeid om å fjerne atomavfall
Les mer hos Utenriksdepartementet.
 

16.02.2011

Internasjonalt seminar om radioaktivt avfall i havet i Arktis

Les mer

30.11.2010
Norskfinansierte sikkerhetsprosjekt ved Kola og Leningrad kjernekraftverk
Les mer  

20.09.10
Noreg og Sverige samarbeider om å fjerne russiske radioaktive kjelder i fyrlykter frå Østersjøområdet
Les meir.

17.02.10
Statssekretær Lahnstein besøkte Strålevernet
Les meir


23.09.09
Statens strålevern på inspeksjon av utstyr levert fra Norge til Kola kjernekraftverk
 Les mer.

2.09.09

Fjerning av den siste radioaktive fyrlykten i Nordvest-Russland
 Les mer.


12.06.09
Workshop om samarbeid i Nordvest-Russland
Les mer.

20.05.09

Fjerning og sikring av strålefarlige strontiumbatterier
Les mer.


6.05.09
Rapport om Regjeringens handlingsplan for atomvirksomhet og miljø i nordområdene.
Les mer

5.11.08

Vellykket transport av russisk atomubåt
Les mer.

14.12.07
Samarbeidsavtale med det russiske forsvarsdepartementet
Les mer...

25.09.07
Workshop i Russland:
Challenges in Radiation Protection and Nuclear Safety Regulation of the Nuclear Legacy

Les mer...

07.08.07
Norsk-russisk kommisjonsmøte i Finnmark
Les mer...

16.05.07
Utskifting av fyrlykter på Kola i 2007
 Les mer...

07.09.06
Vellykket transport av russisk atomubåt
Les mer...

05.05.06
Opphugging av atomubåt 609 på Nerpa
Les mer...

04.04.06
Workshop i Murmansk: Kola Land: Atom and the future
Les mer...


21.10.05
Positivt CEG møte i Ottawa 4. - 5. oktober
 Les mer...

14.10.05
Positive signaler for Handlingsplanen i ny regjeringserklæring.
Les mer...

08.09.2005
Felles russisk-nordisk atomberedskapsøvelse
Les mer...


05.05.06

Opphugging av atomubåt 609 på Nerpa

04.04.06
Workshop i Murmansk: Kola Land: Atom and the future

21.10.05
Positivt CEG møte i Ottawa 4. - 5. oktober

14.10.05
Positive signaler for Handlingsplanen i ny regjeringserklæring

08.09.2005
Felles russisk-nordisk atomberedskapsøvelse


26.07.2005
Strålevernet deltar på russisk atomøvelse

27.06.2005
Russland tilslutter seg forbudet mot dumping av radioaktivt avfall til havs

27.06.2005
Strategisk miljøvurdering for Nordvest-Russland


22.06.2005
Nordisk-russisk workshop om beredskap

15.04.2005
Ny stortingsmelding: "Muligheter og utfordringer i nord"
Les Stortingsmeldingen her...

15.04.05
Tett oppfølging av Andrejevabukta

15.04.05
Bred internasjonal interesse for fjerning av radioaktive kilder i russiske fyrlykter (RTGer) 


15.04.05
Ny brosjyre fra Utenriksdepartementet: "Atomsikkerhet i Nordvest-Russland"
  

 23.03.2004  Peter den store
 23.03.2004  Vedrørende det russiske atomdrevne krigsskipet "Peter den store"