Workshop i Murmansk:
Kola Land:
Atom and the Future


Den norske generalkonsulen i Murmansk, Rune Aasheim, åpnet møtet.

Fylkesadministrasjonen i Murmansk arrangerte i slutten av mars en workshop med deltakere både fra Russiske organisasjoner og land og organisasjoner som har engasjert seg i atomsikkerhetsarbeidet i Nordvest-Russland.

 

Dette var en workshop med fokus på informasjon om arbeidet som gjøres innenfor atomsikkerhet i Nordvest-Russland og ble arrangert av Statens kärnkraftinspeksjon, ved deres internasjonale avdeling (SKI-ICP) og Fylkesadministrasjonen i Murmansk. Ideen bak arrangementet, som ble avholdt i konferansesenteret Alfa Bank i Murmansk sentrum, var å samle organisasjoner og institusjoner som alle arbeider med informasjon rundt atomsikkerhetsarbeid på Kola halvøya.

 

Møtet ble offisielt åpnet av den norske generalkonsulen, Rune Aasheim. I løpet av dagen ble det holdt flere presentasjoner og innlegg blant annet fra SKI, Statens Strålevern, den Europeiske Utviklingsbanken, EU kommisjonen, lokal presse, Kola kjernekraftverk, SevRao, Bellona og arbeidsgruppen oppnevnt av Guvernøren i Murmansk for å se de humanitære aspekter ved atomsikkerhetsarbeidet i Nordvest-Russland.
 


Alpha Bank konferansesenter

 

F.v: Victoria Nigorenko, informasjonssjef på KOLA NPP, Viviana Sandberg, SKI-ICP og Valeriy Mararitsa, leder for Guvernørens arbeidsgruppe.


Et informasjonssenter skal etableres på atomisbryteren Lenin, som skal ligge i Murmansk havn, og flere av deltakerne presenterte planene for Lenin fremover. Informasjonssenteret er både finansiert og vil i startfasen også bli ledet av EU-kommisjonen, tilknyttet Tacis prosjektet.

 

Arbeidsgruppen som er etablert presenterte fremtids-planene for informasjonsarbeidet i regionen. SKI oppsummerte hva som hittil er oppnådd i samarbeidet mellom SKI og fylkesadministrasjonen, hvor også det statlige SevRAO er en part.

 

Til slutt presenterte arbeidsgruppen den nye internettportalen; http://atom.kolaland.ru Denne portalen blir essensiell i arbeidet fremover som fokuserer mye på å spre informasjon ut til innbyggerne i murmansk. En effektiv måte å spre informasjon på, samtidig som den interaktive delen kan utnyttes.