Rapport om Regjeringens handlingsplan for atomvirksomhet og miljø i nordområdene

Utenriksdepartementet og Statens strålevern har utarbeidet en rapport som tar for seg helheten i atomsikkerhetsarbeidet under handlingsplanen i perioden 2006-2008. I denne perioden ble det bevilget 305 millioner kroner til nye tiltak.

Rapporten omfatter status for myndighetssamarbeidet mellom norske og russiske strålevernsmyndigheter, erstatning av strålefarlige strontiumbatterier med solcellepanel i fyrlykter, sikring og rehabilitering av Andrejevbukta, hugging av atomubåter, sikkerhetstiltak ved kjernekraftverk, samt internasjonalt samarbeid og avtaleverk.

Rapporten finnes på norsk, engelsk og russisk (pdf-versjoner).