Bred internasjonal interesse for fjerning av radioaktive kilder i russiske fyrlykter (RTGer) 

Det bli arrangert et internasjonalt koordineringsmøte for fjerning av RTGer 25.-26. april i Moskva. Møtet ledes av Det føderale atomenergibyrået, Rosatom, og er et direkte resultat av CEG workshoppen i Oslo i februar som Strålevernet og Fylkesmannen i Finnmark var teknisk arrangør for.

Strålevernet arrangerte en NATO-workshop i Moskva 8.-10. desember 2004 hvor RTG var på dagsorden. 16.-18. februar var Strålevernet og Fylkesmannen i Finnmark teknisk arrangør for en workshop i Oslo som omhandlet internasjonal fokus på miljø og sikkerhetsaspekter ved fjerning og avfallsbehandling av radioaktive strontiumbatterier fra russiske fyrlykter. Det er nå stor internasjonal interesse for å bidra til å sikre disse kildene. USA og også Danmark har egne prosjekter, mens land som Canada, Frankrike og Tyskland har vist stor interesse for å delta i arbeidet med midler allokert fra G-8 arbeidet. 

Norge har gjennom UDs atomhandlingsplan sagt seg villig til å fjerne samtlige RTGer i Murmansk, Akrhangelsk og Nenets og erstatte de med miljøvennlig teknologi. Hittil har Norge fjernet 65 enheter og innstallert solcellepanel ved 37 fyrlykter. I 2005 er det planer om å fjerne ytterligere 31 RTGer.

Norske myndigheter vektlegger konsekvensvurderinger av miljø- og helseaspekter ved fjerningen av RTGene. Dette ble gjort for arbeidet i 2004, og det blir gjort for gjennomføringen i 2005. Det har vært store usikkerhet knyttet til russisk regulering av dette fjerningen, og konsekvensvurderinger har derfor ikke blitt gjort tidligere. Strålevernet har startet et samarbeidsprosjekt med russiske strålevernsmyndigheter som spesielt tar for seg reguleringer av denne aktiviteten.

Mer informasjon om radioaktive kilder i russiske fyrlykter

(Foto: Fylkesmannen i Finnmark)