Foto: Fylkesmannen i Finnmark

 

I 2007 har Russland planlagt å skifte ut 51 RTG-er innenfor det norsk-russiske samarbeidet. Alle RTG-ene er den russiske nordflåtens eiendom.

 

Nytt denne gangen er at Russland i større grad ønsker å transportere RTG-ene til det endelige lagringsstedet med bil, og ikke med tog som tidligere. Bilene er sertifiserte for slik frakt av den russiske strålevernsmyndigheten Rostechnadzor.

 

Bakgrunn:

 

På øde steder langs den russiske arktiske kystlinjen står det hundretalls fyrlykter med radioaktive strontiumbatterier (RTG - Radioisotope Thermoelectric Generators) og disse kildene utgjør en lokal forurensningsfare.

 

Manglende fysisk sikring av kildene gjør dem lett tilgjengelige for uvedkommende og befolkningen generelt. En rekke tyveriforsøk i de senere årene har vist at disse radioaktive kildene også kan være tilgjengelig for terrorister. Ved å fjerne disse kildene og erstatte dem med solcelleteknologi kommer kilden under myndighetskontroll i Majak og faren for at den skal komme på avveie reduseres. Samtidig reduseres faren for forurensning av miljøet.