Fjerning og sikring av strålefarlige strontiumbatterier

Under statsminister Stoltenbergs besøk i Moskva 19. mai inngikk Norge og Russland et Memorandum of Understanding der Norge erklærer sin intensjon om å bistå Russland i å fjerne radioaktive strontiumbatterier (RTG) som er utplassert i fyrlykter og sjømerker i de russiske delene av Østersjøen. Avtalen er en videreføring av tilsvarende samarbeid mellom Norge og Russland langs den russiske kysten av Barentshavet, hvor arbeidet med fjerning av tilsammen 180 RTG-er avsluttes i år.

Memorandumet ble signert av ambassadør Knut Hauge og visedirektør Jevgenij Jevstratov fra Rosatom.

71 strålefarlige strontiumbatterier (RTG) på fyrlykter skal fjernes fra Finskebukta (63 stk) og Kaliningrad (8 stk) og erstattes med solcelleteknologi eller annen strømkilde.


Fyrlykt med solcellepanel. Foto: Fylkesmannen i Finnmark.

I det tidligere Sovjetunionen ble det utplassert om lag 1000 RTG-er, de fleste til bruk i fyrlykter og sjømerker. Omlag 2/3 er nå fjernet. Manglende fysisk sikring av kildene gjør dem lett tilgjengelige for uvedkommende. En rekke tyveriforsøk i de senere årene har vist at de radioaktive kildene kan komme på avveier. Ved å fjerne kildene og erstatte dem med solcelleteknologi reduseres faren for forurensning av miljøet og for at de kommer på avveier.

Siden 1998 har Norge, i samråd med russiske myndigheter, finansiert fjerning av radioaktive strontiumbatterier i Nordvest Russland og erstattet dem med miljøvennlig solcelleteknologi. Norge har bistått Russland med å fjerne 180 RTG-er langs kysten av Barentshavet til Karaporten, inkludert vestsiden av Novaja Zemlja. Prosjektleder på norsk side er Fylkesmannen i Finnmark

Les mer om arbeidet med å fjerne RTG-er (PDF-fil, side 7-8).