Statens strålevern på inspeksjon av utstyr levert fra Norge til Kola kjernekraftverk

Fra 15.-18. september sto representanter fra Strålevernet for et offisielt besøk til Kola kjernekraftverk (KNPP). Formålet med besøket var å inspisere utstyr levert til KNPP i et program med teknisk assistanse samt å kontrollere effektiviteten av programmet og bruk av midler gitt av regjeringen i Norge.

Ytterligere mål for besøket var å finne ut om generell sikkerhet av anlegget og finne nye områder for videre samarbeid.

Norge har samarbeidet med KNPP de siste 16 år. De fleste av prosjektene av teknisk art fra norsk side er gjennomført av Institutt for energiteknikk. Med assistanse fra Norge har KNPP gjennomført en lang rekke tekniske prosjekter for å øke sikkerheten ved anlegget. Noen av de viktigste prosjektene som Norge bidratt til er leveringen av en mobil dieselgenerator for elektrisk strømføring i krisesituasjoner, oppgradering av de stasjonære dieselgeneratorene, automatiserte dieseldrevne anlegg for levering av vann i nødssituasjoner, levering av utstyr for ikke-destruktiv testing og utstyr for radio- og telekommunikasjon. Videre er viktig arbeid blitt gjort i oppgradering av simulatorene som brukes til å trene KNPPs personell. Resultatet av inspeksjonene viser at alt utstyr levert av Norge er i bruk og i god stand. Parametere for å måle sikkerhetsnivået viser også at sikkerheten ved KNPP har blitt vesentlig forbedret siden begynnelsen av 1990-tallet.

Strålevernets møtte også representanter fra de lokale tilsynsmyndigheter, Rostechnadzor, Federal Medical- Biological Agency, administrasjonen i byen Polyarnie Zori, samt lokale miljøorganisasjoner. Målet med disse møtene var å lære om KNPPs aktiviteter fra andre perspektiv enn operatørens.

Kola kjernekraftverk er et datterselskap av RosEnergoAtom. Anlegget ligger 235 km fra Norge ved kysten av Imandrasjøen. Den første reaktoren ved KNPP ble tatt i drift i 1973. Foreløpig er det fire reaktorer i drift. Samtlige er VVER-reaktorer på 440 MW hver. KNPP er en leverandør av elektrisk kraft til regionene Murmansk og Karelen.

 
Foto: Statens strålevern