Strategisk miljøvurdering for Nordvest-Russland

I forbindelse med NDEP-fondets strategiske masterplan angående miljøproblemene i Nordvest-Russland, gjennomføres det for tiden en strategisk miljøvurdering (SEA – Strategic Environmental Assessment) av denne planen. 

Formålet med masterplanen er å koordinere den internasjonale innsatsen for demontering av ubåter og andre reaktordrevne fartøy som er ute av drift, samt restaurering av marinebaser med lagre av brukt brensel, til et nivå som er miljømessig akseptabelt. Fase I av masterplanen ble ferdigstilt i løpet av 2004, og gir en gjennomgang av informasjon om miljøproblemene og kildene til dem, samt en liste over prioriterte forbedringstiltak som snart bør gjennomføres.

Et utkast til den endelige SEA-rapporten ble offentliggjort i april d.å., og ble lagt fram på åpne møter i Murmansk, Severodvinsk og Moskva i begynnelsen av juni. Formålet med disse møtene var å besvare spørsmål, diskutere prioriteringene rapporten framlegger, samt å innhente ytterligere kommentarer og anbefalinger fra publikum. Strålevernet var tilstede på møtet i Murmansk og møtet i Moskva.

Konsulentselskapet NNC skriver rapporten på oppdrag fra EBRD (European Bank for Reconstruction and Developement) og gjennomfører høringsrundene.