Vellykket transport av russisk atomubåt

Den russiske atomubåten 291 ble tirsdag 14 oktober slept fra skipsverft 10 (Poliarny) ved Kolafjorden til skipsverftet Nerpa. Ubåten skal hugges opp ved Nerpa, et prosjekt som finansieres av Norge og Storbritannia.

Reaktorseksjonen, som inneholder noe fast radioaktivt avfall, vil bli forseglet og lagret i det nye lageret for reaktorseksjoner i Saidabukta. Det var ikke brensel om bord under slepet, det ble fjernet ved skipsvertet før transporten.


UbåtUbåt 291-291 fortøyd med patonger påmontert ved Nerpa Skipsverft (Foto: Nerpa skipsverft).