Vellykket transport av russisk atomubåt

Norske myndigheter har gjennom handlingsplanen for atomsaker finansiert transporten av den russiske atomubåten 291 (K-60) fra den nedlagte marinebasen ved Gremikha på Kolahalvøya til skipsverftet Poliarny ved Murmanskfjorden

Ubåten er av samme type som K-159, som sank under tauing på den samme distansen i 2003, og som har to reaktorer med brensel om bord. Ubåt 291 som nå er vel i havn, er i svært dårlig forfatning.

Den ble transportert av det nederlandske selskapet Dockwise om bord på tungløftefartøyet Transshelf.

Ubåten har siden 1990 vært i opplag ved Gremikha. Brukt brensel og radioaktivt avfall vil nå bli tatt hånd om når ubåten blir hugget opp.

Strålingsnivå måles av ekspert fra Dockwise og Den russiske marine mens 291 løftes ut av vannet. Foto: Thor Engøy, FFI


Prosjektet ble gjennomført i regi av det AMEC (Arctic Military Environmental Cooperation) som er et forsvarssamarbeid mellom Norge, USA, Storbritannia og Russland ledet av forsvarsdepartementene i det enkelte land. Transportprosjektet ble gjennomført under norsk prosjektledelse fra Forsvarets forskningsinstitutt.

Strålevernet har vært involvert i vurderingene av risiko- og miljøaspekter ved transporten av 291. Disse vurderingene gjennomføres for norsk-finansierte prosjekter dersom de innebærer en risiko for utslipp av radioaktive stoffer. Tidligere har de vært gjennomført blant annet i forbindelse med opphugging av atomubåter og utskifting av radioaktive strontiumbatterier i fyrlykter (RTG).
 


Ubåt 291 tørr på dekket til Transshelf, klar for innfesting
Foto: Thor Engøy, FFI