Samarbeidsavtale med det russiske forsvarsdepartementet
Strålevernet signerte denne uken en samarbeidsavtale med det russiske forsvarsdepartementets avdeling for strålevern. Dette er første gang samarbeid om atom- og strålingssikkerhet med militære russiske myndigheter formaliseres.
 
Statens strålevern har samarbeidsavtaler med ulike søstermyndigheter i mange land, og flere i Russland. Myndighetssamarbeid har vært en viktig del av det bilaterale samarbeidet med Russland i de siste ti årene. Behovet for tett kontakt med russiske tilsynsmyndigheter er til stede også i årene fremover. Internasjonale standarder generelt og IAEAs anbefalinger spesielt er retningsgivende for arbeidet.

Samarbeidet med forskjellige russiske myndigheter har varierende mål på kort og lang sikt. Det kortsiktige samarbeidet vil fremdeles være prosjektorientert for å kunne støtte russiske myndigheter og bidra til rask og transparent sikkerhetsvurdering av tekniske løsninger i opprydingsprosjekter. Det langsiktige samarbeidet fokuserer mer på generell støtte til de ulike myndigheter, relasjonsbygging og implementering av internasjonale standarder.

Samarbeid om effektivisering, større åpenhet og bedret sikkerhetskultur vil også være del av det langsiktige samarbeidet med Russland.
 
Det er i dag et spesielt nært samarbeid med følgende russiske myndigheter:

Rosatom
– det russiske atomenergiministeriet

Rostechnadzor – tilsynsmyndighet for strålevern og atomsikkerhet

FMBA – helsetilsynet for strålevern og kjemi

I tillegg kommer altså nå det russiske forsvarsdepartementet.
Strålevernets direktør Ole Harbitz sammen med
admiral Mikhail Sokolovskiy fra det russiske forsvarsdepartementet.