Pressemeldinger
Til Pressekontakter

Tidligere pressemeldinger fra Statens strålevern om saker relatert til atomsikkerhet i Russland:

 05.11.2004 Hendelse ved russisk kjernekraftverk natt til torsdag 4. november
 12.10.2004 Ny miljørapport om radioaktivitet i arktiske strøk viser nedgang i nivåene
 14.07.2004 Miljøtilstanden ved Majak-anleggene i Russland: En vurdering av mulige scenarier knyttet til historiske utslipp av radioaktivt avfall
 21.10.2003 Protokoll undertegnet i Moskva i dag
 11.09.2003 Svar fra russiske myndigheter vedrørende ubåthavariet
 30.08.2003 Sunket russisk ubåt medfører ingen akutt strålefare
 19.05.2003 Hendelse ved Kola kjernekraftverk søndag 18. mai 2003
 16.08.2002 Statens strålevern starter sitt første prosjekt i Andrejevabukta i Russland
 03.05.2002 Norsk initiativ for å bedre internasjonal atomberedskap
 08.10.2001 Hevingen av Kursk går etter planen
 07.10.2001 Strålevernet følger hevingen av Kursk i natt
 21.09.2001 Strålevernet ombord i russisk fartøy
 29.08.2001 Statens strålevern tilstede under hevingen av Kursk
 23.08.2001 Sannsynligheten for radioaktiv forurensning i forbindelse med hevingen av Kursk vurderes som fortsatt lav
 27.07.2001 Bøye for måling av radioaktivitet utplasseres i Barentshavet
 02.07.2001 Heving av den reaktordrevne ubåten Kursk
 18.06.2001 Renseanlegg i Murmansk klart for prøvedrift