Publikasjoner
Til forsiden                                                         


Brosjyre fra Utenriksdepartementet og Strålevernet: Regjeringens handlingsplan for atomvirksomhet og miljø i nordområdene - rapport 2006-2008


UD
Atomvirksomhet og miljø i nordområdene - regjeringens handlingsplan 2008

Statens strålevern


StrålevernInfo

2008:10 Cooperation with Russian Regulatory Authorities: NATO Book and Workshop in Bergen in 2008 Les hele publikasjonen
2005:04 Environmental Impact Assessment of decommissioning radioisotope thermoelectric generators (RTGs) in Northwest Russia 
2004:18 Utskifting av strontiumbatterier på Kolahalvøya
2004:13 Miljøtilstanden rundt Majak-anleggene: En vurdering av ulike mulige uhellsscenarier knyttet til historisk forurensning
2004:11 Miljøkonsekvensvurderinger for opphugging av to russiske atomubåter
2004:04 Bedret fysisk sikring av isbrytere i Murmansk
2004:03 Oppgradert alarmsystem ved kjernekraftverkene på Kola og ved St. Petersburg
2004:01 Vellykket gjennomgang av avfallssikkerhet ved IAEA - global tilslutning høyt prioritert i fremtiden
2003:14 Russland og Norge senkar terskelen for varsling ved atomulykker
2003:12 Sterk norsk og internasjonal innsats for tidkrevende opprydding av Andrejevabukta
2003:09 Internasjonal satsing på oppfølging av sikkerheten for lagring av brukt brensel og radioaktivt avfall
2003:08 Radiation Protection in the Andreeva Bay
2003:06 Strålevern i Andrejevabukten
2002:17 Bruk av kjernekraft: Utviklingstrekk på verdensbasis
2002:16 Radioaktiv forurensing i Nord-Norge og på Kola-halvøya etter en tenkt ulykke ved Kola kjernekraftverk
2002:15 Long-term consequences of potential radioactive contamination in Northern Norway and Murmansk Oblast
2002:13 Internasjonale konvensjoner og avtaler innenfor strålevern, beredskap og atomsikkerhet
2002:12 Bedret sikkerhet ved kjernekraftverk i våre nærområder
2002:11 Konvensjonen for atomsikkerhet: Det andre oppfølgingsmøte mellom kontraktpartene avholdt i Wien 15. -26. april.
2002:06 Radioactivity in the Marine Environment
2001:14 Norge bidrar til sikker nødkjøling av reaktorer ved Kola kjernekraftverk
2001:13 Russiske myndigheter arbeider aktivt for full tilslutning til Londonkonvensjonen
2001:09 Anlegg for rensing av flytende radioaktivt avfall i Murmansk, Russland - nå i aktiv prøvefase
2001:08 Forlengelse av levetiden ved de to eldste reaktorene ved Kola kjernekraftverk
2001:06 The regulatory guidance documents for the Lepse project will be put into force in Russia from 5 June 2001
2001:05 Femten år siden Tsjernobylulykken - konsekvenser i Norge
2001:01 Atomtryggleik og miljø i Aust-Europa
2000:07 Development of the regulatory guidance documents withint the Regulatory Lepse Project
2000:02 Strålevernet og Gosatomnadzor på felles inspeksjon
1999:06 Nytt fra atomsikkerhetsprosjektene
1999:03 Seminar on waste treatment and disposal

StrålevernRapporter

2008:15 Floating Nuclear Power Plants and Associated Technologies in the Northern Areas Les hele rapporten
2008:7 Regulatory improvements related to the radiation and environmental protection...Les hele rapporten
2008:3 "Mayak Health Report" Les hele rapporten
2007:11 "Radiological regulatory improvements related to the remediation of the nuclear legacy sites in Northwest Russia" Les hele rapporten
2007:5 "Upgrading the regulatory framework of the Russian federation for the safe decommissioning and disposal of RTGs" Les hele rapporten
2005:04 Assessment of environmental, health and safety consequences of decomissioning radioisotopic thermal generators in NW Russia
2004:05 Tilførsel av radioaktive stoffer til Barentshavet - vurdering av utvalgte scenarier
2003:08 Radioactivity in the Marine Environment 2000 and 2001
2002:05 Long-term consequences of potential radioactive contamination in the Northern areas: Northern Norway and Murmansk Region
2002:03 The Norwegian Assistance Program for Increased Reactor Safety in Eastern Europe
2001:09 Radioactivity in the Marine Environment 1999
2001:08 Licensing Procedures for a Dedicated Ship for Carrying Spent Nuclear Fuel
2001:05 The Kursk Accident
2001:04 Phase 1 of the Regulatory Lepse Project
2000:12 Atomtrusselen mot Norge
2000:09 Development of the regulatory guidance documents within the Lepse Regulatory Project
2000:07 Radioaktiv forurensing i marint miljø
2000:03 Det norske bistandsprosjektet ved Kola kjernekraftverk
1999:10 Kola Konsekvensanalyse
1999:06 Radioactive contamination in the marine environment
1999:04  Seminar on Waste Treatment and Disposal
1999:01 Det radioaktive nedfallet i Norge etter kjernekraftulykken i Tsjernobyl

StrålevernHefte 25/2001: Atomsikkerhet og miljø i Øst-Europa

UD Russisk

UD Engelsk