Lagringsfartøy for brukt kjernebrensel, Lepse

Lagringsfartøy for brukt kjernebrensel, Lepse

Lagringsfartøy for brukt kjernebrensel, Lepse

Serviceship for oppbevaring og transport av brukt brensel, Imandra