Kursk og Smolensk kjernekraftverk
Til forside kjernekraftverk

I Sovjettiden ble det bygget reaktorer av RBMK typen kjernekraftverkene ved Kursk, Smolensk og Leningrad i Russland, ved Tsjernobyl i Ukraina og ved Ignalina i Russland. Samtlige reaktorer ved Tsjernobyl kjernekraftverk er lagt ned og reaktorene ved Ignalina er planlagt lagt ned. De tre gjenværende RBMK kjernekraftverkene i Russland har derfor spesiell interesse fra et reaktorsikkerhetsynspunkt.

Strålevernet har i første halvår i 2004 innhentet informasjon til en rapport om Kursk og Smolensk som er planlagt utgitt senere i høst. Det har videre vært tatt kontakt med relevante aktører under EUs støtteprogrammer i forbindelse med kraftverkene. Strålevernet har hatt kontakt mot GAN, men et samarbeid om sikkerheten ved Kursk og Smolensk vil kunne være vanskelig ut fra at eierskapet til sikkerhetsanalysene ligger i FAEA (tidligere Minatom). Strålevernet vil i løpet av 2005 spesielt fokusere på sikkerheten ved kjernekraftverkene Kursk og Smolensk. Dette innebærer også å bidra til økt norsk kunnskap om sikkerheten og fremtidige planer for kjernekraftverkene.