Ignalina kjernekraftverk i Litauen
Til forside kjernekraftverk

Ignalina kjernekraftverk ligger i Litauen. Norges første engasjement i sikkerhetsprosjekter ved Ignalina kjernekraftverk begynte i 1996. Norge har bistått i tre ulike bilaterale prosjekter ved kjernekraftverket med en total finansiering på 13 millioner kroner. Disse prosjektene har blitt gjennomført i samarbeid med Swedish International Projects. Sveriges lange erfaring med sikkerhetsoppgraderinger  på Ignalina kjernekraftverk har bidratt til kostnadseffektivitet. 


Sikkerhetsforbedringene ved kraftverket
De prosjektene som Norge har vært involvert i har vært tiltak innen fysisk sikring og brannsikring. Fysisk sikring er viktig for å hindre at uvedkommende tar seg inn på kjernekraftverkets område. Mulige motiver kan være forsøk på å stjele reaktorbrensel eller sabotasje av anlegget. Det siste har blitt spesielt aktuelt etter terroranslaget mot World Trade Center 11. september 2001. Norge har i samarbeid med Sverige finansiert alarm og overvåkningssystemer.

Det er flere eksempler på at brann har truet sikkerheten ved kjernekraftverk. Norge har gjennomført samarbeidsprosjekter med Sverige for bedring av aktiv og passiv brannsikring. Blant annet er flere hundre dører erstattet med nye brannsikre dører og det er installert detektorer for varsling av brann.

Info12_2002: Bedret sikkerhet ved kjernekraftverk i våre nærområder
Rapport_3-2002: The Norwegian Assistance programme for increased reactor safety in Eastern Europe

Reaktorene ved kraftverket
Ignalina kjernekraftverk består av fire reaktorer av typen RBMK. Dette er en nyere og oppgradert utgave i forhold til reaktorene eksempelvis ved Leningrad kjernekraftverk. Disse oppgraderingene består blant annet i at reaktorene har et bedre utviklet system for å hindre utslipp i tilfelle ulykke. Ignalina kjernekraftverk har hatt omfattende samarbeid med andre europeiske land for å bedre sikkerheten, og vestlig kompetanse har også bistått Litauiske kjernesikkerhetsmyndigheter i godkjenningen av anlegget. Reaktor 1 ved Ignalina kjernekraftverk er planlagt stengt innen utgangen av 2005, mens reaktor 2 vil bli stengt innen utgangen av 2009. Stengningen var et vilkår for at Litauen kunne bli medlem i EU.

Reaktor 1: Type RBMK (2 generasjon): Konstruksjon start: 1977. Satt i drift: 1983
Reaktor 2: Type RBMK (2 generasjon): Konstruksjon start: 1978. satt i drift: 1987

Mer Informasjon om
Ignalina kjernekraftverk:

Ignalina kjernekraftverks hjemmeside