Kjernekraftverk
Kola kjernekraftverk
Leningrad kjernekraftverk
Ignalina kjernekratverk

Andre kjernekraftverk